Loading

Contact details

VIZUALIZACKY s.r.o.

Trieda SNP 46

04011 Košice II

Slovenská republika

 

ID number: 50 475 932

Tax number: 2120338825

 

+421907394351

vizualizacky@vizualizacky.com

My projects

Project name Floor area Attachment Note Time remaining Number of offers

Mnou vložené zákazky

Project name Floor area Attachment Note Time remaining Number of offers
3D Vizualizácie exteriérov a interiérov v stavebníctve, architektúre a dizajne (SESO)

(SESO - Static environment, Static observer) Vyhotovenie 3D vizualizácií objektov podľa projektovej dokumentácie, architektonickej štúdie, náčrtov, skíc alebo jednoduchého popisu objektu či produktu. Kvalitné spracovania marketigových nástrojov (3D vizualizácie, Virtuálne prehliadky) sú základom úspechu každého projektu od projektu rodinného domu až po developerský projekt a preto im prikladáme mimoriadnu pozornosť. Využívanie virtuálnej reality v oblasti marketingu je už roky prezentované prostredníctvom statických vizualizácií interiérov a exteriérov, ktorými developeri a architekti prezentujú svoje projekty. Skupina statických vizualizácií je tak aj dnes najrozšírenejším marketingovým nástrojom v stavebníctve a architektúre.

Virtuálne video-prehliadky (DESO)

(DESO - Dynamic environment, Static observer) Do tejto kategórie nástrojov virtuálnej reality patria videoprehliadky. Hovoríme o vyššej forme vizualizácie reprezentovanej pohybom kamery po virtuálnom prostredí, ktoré však nie je možné užívateľom ovplyvňovať. Pohyb kamery je presne daný a okrem všeobecných akcií (Rew, Play, Pause, Stop, Ff) sa nedá ovplyvňovať (alternatívne môžeme hovoriť o 360° panoramatických virtuálnych videoprehliadkach - tieto však patria do kategórie SEDO). Alternatívou sú tiež GIF video prezentácie projektov.

360° Virtuálne prehliadky (SEDO)

(SEDO - Static environment, Dynamic observer) Patria sem 360° virtuálne panoramatické prehliadky exteriérov a interiérov. 360° virtuálna panoramatická prehliadka je založená na princípe, kde používateľ môže ovládať pohyby kamery. Kamerou je možné otáčať o 360° stupňov horizontálne okolo osi y a 360° stupňov vertikálne okolo osi x. Existujú dva typy 360° virtuálnej prehliadky a to 360° virtuálna prehliadka statická a 360° virtuálna videoprehliadka. V prípade statickej alternatívy a teda renderovanej snímky je pozorovací bod statický v jednom bode v priestore. V prípade 360° virtuálnej videoprehliadky môže používateľ manipulovať s kamerou počas celého trvania video prezentácie. Teda ak si používateľ chce prezrieť niektoré miesto alebo detail podrobnejšie, tak jednoducho zastaví videoprehliadku a môže sa voľne rozhliadnuť.

Interaktívne virtuálne prehliadky (DEDO)

(DEDO - Dynamic environment, Dynamic observer) V tejto virtuálnej prehliadke sa môžete s klientom voľne prechádzať po objekte a upravovať všetky prvky v ňom (napríklad farby a materiály podláh a stien, importovať a presúvať nábytok či modelovať celú stavbu). Všetko v prostredí virtuálnej reality. Dynamická virtuálna realita je najvyššou formou virtuálnej reality, ktorá dáva možnosť 3D objekty a samotné virtuálne prostredie ovplyvňovať v reálnom čase. V aplikáciách dynamickej virtuálnej reality (VRDEDO) nám interaktívne prostredie umožňuje pohybovať sa okolo stavby, prechádzať interiérom stavby, simulovať rôzne stavy prostredia, v reálnom čase upravovať architektonický návrh a mnoho ďalších funkcií, ktoré vychádzajú z neobmedzených možností virtuálnej reality. Tieto funkcie môžu byť teda nápomocné všetkým, či už sa jedná o developera, architekta, projektanta, profesistu, zhotoviteľa alebo samotného užívateľa stavby.

Služby v oblasti prezentácie projektov vo virtuálnej realite a vývoja aplikácii VR/AR

Ponúkame balíky služieb kde zabezpečíme kompletné softvérové a hardvérové vybavenie pre prezentáciu Vašich projektov v prostredí virtuálnej reality. Tieto služby Vám umožnia moderným a efektívnym spôsobom prezentovať vaše projekty klientom. Klient bude môcť vnímať interiér a exteriér projektu z Vašej kancelárie alebo predajného miesta tak, ako keby sa po predmetnom priestore reálne sám prechádzal.

BIM Modeling, Point Cloud Modeling

Realizácia BIM modelov stavieb na základne 2D projektovej dokumentácie a realizácia 3D modelov exteriérov a interiérov stavieb na základne "point cloud" dát z 3D skenovania.

Návrh a vizualizácia dizajnu interiéru na mieru zákazníka

Interiérový design bytov, rodinných domov, barov a kaviarní, predajní a iných priestorov v ktorých sa ľudia musia cítiť príjemne.

3D skenovanie exteriérov a interiérov

Ponúkame 3D skenovanie stavieb, ktoré sa využíva na vytváranie 3D modelov pri reverznom inžinierstve, digitalizácii existujúcich stavieb, pri vytváraní presného výkazu výmer alebo kontrole rozmerov stavby. 3D skener je zariadenie, ktoré nám umožňuje prevod reálnych trojrozmerných objektov do digitálneho modelu.

Projektovanie stavieb a rozpočtovanie stavieb

Vyhotovenie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo realizačnej projektovej dokumentácie. Ponúkame tiež rozpočtovanie a kalkulácie stavebných prác. Vypracujeme kompletné stavebné rozpočty , prepočty, výkazy výmer, kalkulácie a prípravu cien stavebných prác pozemných stavieb. Pre projekty a štúdie tiež vypracujeme harmonogramy výstavby a zabezpečíme inžiniersku činnosť.

 

Pavol Kaleja

Contact details

VIZUALIZACKY s.r.o.

Trieda SNP 46

04011 Košice II

Slovenská republika

 

ID number: 50 475 932

Tax number: 2120338825

 

+421907394351

vizualizacky@vizualizacky.com